Bygdepride-prisen

I 2018 vedtok årsmøtet til Bygdepride at det skal opprettast ein Bygdepride-pris. No kan du nominere dine kandidatar til denne prisen.

Bygdepride-prisen delast ut til ein person eller organisasjon som på ein utmerka måte har gjort ein særskilt innsats for skeive personar si stilling i bygdesamfunnet.

Frist for nominasjonar: Måndag 1. mai kl. 23:59.

Lenkje til skjema for å nominere kandidatar: https://forms.gle/xqKDNQe79LF1L1dH9

Tidlegare vinnarar av prisen er:

Rune Sæbønes (2019)

Nynorsk kultursentrum og Aasentunet (2022)

Tilbake ↩

Bygdepride-prisen Bygdepride-prisen Bygdepride-prisen