Då Pride kom
til bygda

kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er
kjærleik er kjærleik er kjærleik er

Bygdepride er ei rørsle og ein medlemsorganisasjon som starta i Ørsta og Volda i 2017. Festivalen vart for fyrste gong arrangert i mai 2018.

Det som starta som ein liten tanke om ein lokal pride-festival skulle straks vise seg å ha ein meir nasjonal appell – og å vere uttrykk for kjensler endå fleire sat inne med.

Den første Bygdepride-paraden i 2018.

I den fyrste paraden deltok meir enn 50 lag og organisasjonar, og fleire tusen menneske. Folkefesten vart melloma anna direktesendt av fleire av landets største mediehus, som NRK, VG, TV2 og Sunnmørsposten.

Sidan oppstarten er det tydeleg at Bygdepride har truffe ein nerve: fleire andre stadar i landet har nye Bygdepride-festivalar dukka opp (t.d. i Ål, Seljord og Rakkestad).

Fleire har uttrykt at dei føler seg meir velkomne og kan vere seg sjølve, også på bygda i Noreg.

Men Bygdepride gir seg ikkje her. Vi vil meir – og vi vil ha deg med på laget. På denne sida kan du snart lese meir om historia vår og kva vi gjer.

I mellomtida er du hjartleg velkomen til å engasjere deg ved å bli med, eller lese endå meir om det ymse mediehus har skrive om oss, under her!

Nyheitsoppslag

Kjærleik er kjærleik er Kjærleik er kjærleik er

Kjærleik er kjærleik er Kjærleik er kjærleik er

Kjærleik er kjærleik er Kjærleik er kjærleik er