Nominer din kandidat til Bygdepride-prisen

I 2018 VEDTOK ÅRSMØTET TIL BYGDEPRIDE AT DET SKAL OPPRETTAST EIN BYGDEPRIDE-PRIS. NO KAN DU NOMINERE DINE KANDIDATAR TIL DENNE PRISEN.

Bygdepride-prisen delast ut til ein person eller organisasjon som på ein utmerka måte har gjort ein særskilt innsats for skeive personar si stilling i bygdesamfunnet.

Frist for nominasjonar: Søndag 1. mai kl. 23:59.

Lenkje til skjema for å nominere kandidatar: https://forms.gle/jsUjquSUGazKtEGt9

Alle nyhende ↩

Nominer din kandidat til Bygdepride-prisen Nominer din kandidat til Bygdepride-prisen Nominer din kandidat til Bygdepride-prisen