Målblomen til Bygdepride

Tysdag vart Bygdepride Ørsta/Volda overrekt Målblomen frå Ørsta Mållag.

I grunngjevinga heiter det:

"Bygdepride brukar konsekvenst nynorsk når dei skal kommunisere ut til ålmenta på nettsida deira eller på Facebook-sida. Språket er klart og tydeleg. Bruken viser at nynorsk kan brukast i alle samanhengar, og vi gler oss over at ein også kan vere skeiv på nynorsk."

Vi i Bygdepride er glade for heideren, og vi seier at nynorsk er eit glitrande skeivt språk. Kjærleik er kjærleik.

Alle nyhende ↩

Målblomen til Bygdepride Målblomen til Bygdepride Målblomen til Bygdepride