Bygdepride-filmen '21

Endeleg er Bygdepride-filmen her! Grunna pandemien kunne vi ikkje feire Bygdepride som normalt, ikkje i år heller. Derfor bestemte vi oss for å reise ut til folk for å sjå og dokumentere alle dei ulike feiringane i bygdene våre. I tillegg har fleire bidragsytarar sendt inn helsingar til oss. Resultatet blei denne filmen her.

Tusen takk til alle som har bidrege til at dette vart mogleg! Ei spesiell takk til Oclin som har stått for produksjonen, til LIZZ for musikken og til Sparebank 1 Søre Sunnmøre som er vår hovudsponsor.