SIKKS Sunnmøre // Vårkonferanse 2022

torsdag 12. mai 07:30-->14:00

SIKKS Sunnmøre og Ørsta Kommune har den glede av å invitere deg/dere til SIKKS Sunnmøre sin vårkonferanse 2022.

På Ørsta kulturhus.

Nettverkskonferansen er den andre i en rekke av flere. SIKKS er et nystartet nettverk som har som overordnet mål om å etablere et integrert og aktivt interkommunalt fagnettverk, der alle kommuner på Sunnmøre blir invitert til å delta. Du vil høre nærmere om dette når dere ønskes velkommen under konferansedagen.


Grunnleggende kunnskap om sexologifaget er etterspurt nasjonalt og fagnettverket SIKKS Sunnmøre har som mål å øke kunnskapen generelt med hovedfokus ut til førstelinjetjenesten.


Ønsker du øke egen kunnskap og bli med på et svært spennende nettverk, eller ønsker du bidra mer aktivt i egen kommune innenfor dette fagfeltet. Ja, da melder du deg bare på, og ALLE er invitert. Sett av 12.05.2022.

Innhold under konferansen:
Forelesinger legges opp for å ivareta alle profesjoner i førstelinjetjenesten og vil søke etter at livsløpsperspektivet ivaretas. Denne gang har vi fokus overfor seksuelle overgrep, noe som er etterspurt økt kunnskap om, og som vi sikkert kommer tilbake til siden det er så omfattende.


Konferanseavgift:
Konferansen koster kr 650,- pr deltager og innbefatter frukt, kaffe, te, vann, enkel lunsj, spennende forelesninger og muligheten til å knytte viktige bekjentskaper etter nettverksideologiske føringer. Påmelding er bindende og faktura sendes etter påmelding, til oppgitte fakturaadresse.

SKRIV PRIDE I KOMMENTARFELTET PÅ PÅMELDINGSSKJEMAET OG FÅ EN KONFERANSEPRIS PÅ KR. 350,-.

Målgrupper:
Alle som primært arbeider innen; politi, psykiatri, kommunal habilitering , skoler, rehab, somatikk, omsorgstjeneste, hjemmetjeneste, helsetjeneste, helsesykepleiere, studenter, brukerorganisasjoner og andre interesserte.


Spørsmål som gjelder påmelding og konferansen kan rettes til:
Påmeldingsansvarlig: Frode Skjelstad
Påmeldingsfrist er den 11.05.22


Det oppfordres til samkjøring for deltagerne til konferansen.
Vi bruker QR kode for innregistrering av deltagere.

Tilbake ↩