Gje ditt bidrag

Bygdepride er heilt avhengig av støtte frå bedrifter og privatpersonar for at økonomien skal gå rundt. Her får du informasjon om korleis du kan støtte oss.

Vil du støtte oss økonomisk kan du gje eit bidrag ved å skanne QR-koden øvst på sida med Vipps eller Vippse til #135937. Du kan også søkje opp Bygdepride.

Om du ikkje har Vipps kan du gje til kontonr. 3991.10.20207 (Sparebank 1 Søre Sunnmøre).

Tilbake ↩

Gje ditt bidrag Gje ditt bidrag Gje ditt bidrag